top of page

Privacy

Aquilibré, praktijk voor voedingsadvies, Acupunctuur en Beauty en Wellness, met ondernemingsnummer BE0701 581 105 hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  

In deze privacyverklaring vindt u terug welke gegevens we verzamelen van onze klanten en toekomstige klanten en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Aquilibré houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op www.aquilibre.be zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de desbetreffende websites.


Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze behandelingen via onze contactpagina vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de behandeling uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde server van Aquilibré of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden

Wij willen en zullen

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn.  

 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.

 • U op de hoogte brengen van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

Om je persoonsgegevens te verwerken, maken wij gebruik van de volgende partners:

 • Salonized:
  Het online reservatieplatform en agendasysteem van Salonized gebruiken we voor het behandelen van afspraken voor schoonheidsbehandelingen. Dit platform is streng beveiligd, persoonlijke gegevens worden onder andere opgeslagen op servers van Amazon Web Services, Inc en Google Cloud.

Verwerking van je bezoek aan onze website:

Op de website van Aquilibré worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag, en worden gebruikt om de werking van onze website te optimaliseren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Aquilibré maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Aquilibré bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden, opgeslagen op Google servers. Lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.


Aquilibré is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen heeft, mag u steeds contact opnemen.

Aquilibré, Herentalseweg 55, 2250 Olen, 0476/70 11 54, aquilibre@hotmail.com


Aquilibré bewaart persoonsgegevens gedurende de wettelijk opgegeven termijn.

Beveiliging van de gegevens

 • Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de computer.

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten


Wat zijn uw rechten


U hebt het recht om:

 • Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

 • Onjuiste gegevens te doen verbeteren.

 • In bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.

 • De verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken

 • De aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

 • U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


Bij het gebruik van ons bankcontact toestel verwijzen wij naar de privacyverklaring van worldline die optreed als gegevensverwerker. 

bottom of page