top of page

Ons huisgreglement

Afspraak maken is afspraak nakomen

U maakt een afspraak voor een behandeling met een welbepaalde tijd. U kan niet op het moment van behandelen beslissen een behandeling toe te voegen of één weg te laten tenzij met mijn akkoord.

Laattijdig aankomen

Probeer steeds 5 minuten voor aanvang van je afspraak aanwezig te zijn. Op die manier kan je behandeling tijdig beginnen.

Wanneer je laattijdig aankomt, al dan niet met telefonische verwittiging, behouden we het recht de behandeling in te korten tot de resterende tijd. Je begrijpt dat de klanten na jou, niet de dupe mogen worden van jouw vertraging.

Bovendien geeft deze inkorting van de behandeling geen recht op een prijsvermindering.

Afspraken annuleren

Een afspraak annuleren is mogelijk tot 24 uren voordien. 

In uitzonderlijke gevallen kan het iedereen overkomen onverwachts verhinderd te zijn, de dag van de afspraak zelf. Daar hebben we begrip voor. Indien dit meermaals voorvalt  behouden wij het recht om andere klanten voorrang te geven.

No show

Elke klant krijgt een afsprakenkaartje met de datum van zijn volgende afspraak.

Met komst van de digitale agenda zal u ook een herinnering van uw afspraak krijgen per mail. Wij kunnen zien of u de herinnering gekregen heeft.

Jouw afspraak bij Aquilibré vergeten, is dus haast onmogelijk.

Komt je alsnog niet opdagen, zonder telefonische te verwittiging, dan behouden wij het recht hiervoor een forfait van 15 euro aan te rekenen.

Hygiëne

Ik zie ook graag dieren, maar omwille van hygiënische redenen kan ik  geen huisdieren toelaten in mijn instituut.

Ongepast gedrag

Heren zijn welkom in mijn instituut voor alle aangeboden schoonheidsbehandelingen.  Wij gaan niet in op andere verzoeken. Voor elke vorm van ongepast fysiek gedrag zullen wij niet aarzelen om een klacht neer te leggen bij de politie.

Betalingen

U kan in mijn instituut zowel cash betalen als met behulp van bankcontact of payconic. Na elke behandeling wordt er onmiddellijk afgerekend. Wij staan geen lopende rekeningen toe.

Indien u wenst een afspraak te maken met een cadeaubon, vragen we u de nummer door te geven. Indien u de cadeaubon vergeten bent, wordt de behandeling gewoon aangerekend.

Verloren cadeaubonnen worden niet vergoed.

Indien u een afspraak maakt met een cadeaubon en niet komt opdagen, komt de cadeaubon te vervallen.

Aansprakelijkheid

Aan vele behandelingen gaat een uitgebreide vragenlijst vooraf. Indien u niet eerlijk antwoordt op deze vragen of indien u belangrijke gegevens achterhoudt, kan Aquilibré niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele lichamelijke gevolgen.

bottom of page